BẢNG VÀNG IDOL CHỐT SỐ

-
Rank limit:
40

chủ đề

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
37

hư trúc

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
28

phật tổ

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
16

quan vũ

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
14

Nhà Báo

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
11

quang anh

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
8

chiến thần chơi lô

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
8

phong thanh dương

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
7

Bắc Kiều Phong

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
4

trần lâm

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
3

quan âm

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
2

lan lan

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-1

HOÀNG THÁI

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-1

thần bài

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-3

đoàn dự

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-5

quách tĩnh

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-8

admin xxx

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-9

tào tháo

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-10

kute

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối
-10

dương quá

Lần chốt cuối
Lần chốt cuối