Danh hiệu

 1. 5

  Member Bang Diễn Đàn Số

  Bạn đã trở thành thành viên của Bang Hội Diễn Đàn Số
 2. 20

  Chiếu Mới

  Những tấm chiếu mới bắt đầu trải
 3. 50

  Chiếu Cũ

  Những tấm chiếu đã trải qua năm tháng
 4. 100

  Chiếu Tả Tơi

  Đây là chiếu quỷ , có nhiều kinh nghiệm để thành công....................nhân
 5. 300

  Báo Nhà

  Còn cái nịt