Thảo Luận Biết miệng mấy con đĩ nó rất thúi nhưng tao vẫn cứ thích hôn

Ông Già 

Kiểm Duyệt Viên
Police Forum
Dân Chơi Mới Vào
Biết rằng miệng mấy con đĩ rất thúi vì bú cu, nút bợn cặc, liếm lỗ đít, có khi ngậm, nuốt tinh nên miệng mấy con này rất thúi. Nhưng tao vẫn cứ thèm hôn, nút lưỡi tụi này. Có thằng nào giống tao ko