Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tù treo

Mình oánh bạc online bị tuyên 2 năm treo thử thách 4 năm. Anh em từng bị cho hỏi trong thời gian án treo anh em có xuất cảnh được không? Trong luật là không được. Mình muốn hỏi thực tế xem có ai đi được mà không bị đuổi về không?
Ai biết thì chia sẻ ae và mọi người cùng biết. Vào dạy đời chửi người khác ngu này ngu nọ thì không được hoan nghênh ở đây. Lớn hết cả rồi